2012/03/28

icon - IKONA MB POCZAJOWSKIEJ

Ikona Matki Bożej Poczajowska znajduje się w soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Poczajowskiej.
Ikona reprezentuje typ Umileniie - Eleusa  to znaczy, że przedstawia Matkę Boską pochylającą głowę, aby przytulić swój policzek do policzka Syna, który obejmuje ją ręką za szyję. W pięciorzędowym ikonostasie w cerkwi umieszcza się ją zazwyczaj w pierwszym rzędzie po lewej stronie obok Carskich Wrót.
W dolnej części ikony często pojawia się symbol związany z Ławrą Poczajowską: widok kamienia z klasztoru  z odciskiem stopy przypisywanym Matce Bożej.
Oryginalna ikona ma wymiary 29 na 24 centymetry.
Ikona została podarowana przez patriarchę Konstantynopola w XVI wieku w podziękowaniu za gościnność dziedziczce majątku, na terenie którego powstał potem monaster poczajowski.
Początkowo wisiała w wiejskiej kapliczce a obecnie znajduje się w  monasterze w Poczajowie. Jest ważnym elementem sakralnym i kulturowym zarówno dla prawosławnych jak i katolików.

Moja ikona została wyszyta 56 kolorami DMC, schemat rosyjski, stanie się elementem chorągwi cerkiewnej w dalekiej Rumunii.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz